Słownik biblijny

Hasła na literę „C”

Cezarea Filipowa

(pierwotnie Paneion, dziś Banias)

Miasto położone u źródeł Jordanu, u stóp Hermonu, wybudowane przez Heroda Filipa na cześć cesarza Augusta i w 3 roku przed Chrystusem podniesione do rangi rezydencji. Według relacji Marka (8,27- 30) w pobliżu Cezarei Filipowej miało miejsce wyznanie Piotra, że Jezus jest Mesjaszem. Według Mateusza (16,13-20) Jezus dał tu Piotrowi obietnicę prymatu.

(za: Gość Niedzielny Nr 34/2002)

Reklama

Reklama