Słownik biblijny

Hasła na literę „C”

Cham

Według bibilijnej Księgi Rodzaju był drugim z trzech synów Noego, ojcem Kusza, Misraima, Puta, Kanaana. Symboliczny przodek ludów Kanaanu i Afryki (egipskiego, etiopskiego, libijskiego i kananejskiego). Od jego imienia wzięła się nazwa ludu Chamici. Za swoje zachowanie w stosunku do ojca został, wraz z potomstwem, przeklęty przez Noego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg