Słownik biblijny

Hasła na literę „C”

Centurion

Setnik, oficer rzymski dowodzący oddziałem liczącym od 60 do 100 żołnierzy.

W odległych prowincjach rzymskich wykonywał także zadania administracyjno-sądowe.
Był nim Korneliusz, stacjonujący w Cezarei Palestyńskiej (zwanej też Nadmorską; Dz 10,1-31) - poganin nawrócony na chrześcijaństwo.

W jego domu Piotr wygłosił mowę, zapisaną w Dz 10,34-43.

(za: Gość Niedzielny Nr 13/2002)

Reklama

Reklama