Refleksja na dziś

Niedziela 7 czerwca 2015

Czytania » Dom mocarza

Dom Boży. Dom Izraela. Jesteście Bożą budowlą. Kościół naszym domem. „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.” Żywy i prawdziwy czyli dom mocarza. Można osłuchać się i oswoić. I utwierdzić w przekonaniu, że w domu mocarza jestem bezpieczny. Że tu nic i nikt nie jest w stanie mnie związać.

A jednak. Mocarz związany bo dom skłócony. Nie o politykę chodzi. Dom skłócony: „nie czynię dobra, którego chcę, lecz zło, którego nie chcę.” To święty Paweł. Niekiedy akcenty rozkładają się inaczej. Czynię dobro, bo muszę. Zło, bo chcę. I tak wikłam się w półprawdy, światłocienie, w podwójne życie. Aż przychodzi moment gdy już nie słyszę wołania. „Gdzie jesteś?” Mocarz związany.

Mocarz pamięta. „Nikt nie może dwom panom służyć.” Jak długo służy jednemu, Panu nad panami, nikt i nic nie jest w stanie go związać.

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski

Niedziela 10. tygodnia zwykłego

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg