Refleksja na dziś

Sobota 23 września 2023

Czytania » Zatrzymać słowo

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym
zatrzymują słowo Boże i wydają owoc
dzięki swojej wytrwałości (por. Łk 8,15).

Ziarno słowa Bożego pada na różne gleby. I w różnym stopniu przemienia ludzkie serca. Szlachetność, dobroć serca oraz wytrwałość są cechami tych, których oznacza „ziarno w żyznej ziemi”. Nie wystarczy więc przyjąć łaskę wiary, ale trzeba z nią nieustannie współpracować. Od tego zależy owocność naszego życia na ziemi, które stanowi codzienne odnajdowanie wieczności ukrytej pośrodku czasu.

Żeby przyjąć słowo, zaprzyjaźnić się z nim, warto kształtować w sobie nawyk sięgania po Pismo Święte. W Biblii zawiera się bowiem cała mądrość, która jest niezbędna do życia. Czytanie i medytowanie tekstów natchnionych rozbudzają w naszym sercu pragnienie zatrzymania słów Pana i podążania za inspiracjami Ducha Świętego, które rodzą się w trakcie pobożnej lektury.

Natomiast cisza wewnętrzna, która jest owocem ciszy zewnętrznej, pozwala nam wyłączyć różne „zagłuszacze” słowa, które w pośpiechu i gwarze codzienności nie pozwalają słuchać z uwagą i usłyszeć, co Bóg pragnie powiedzieć do naszego serca, jakiego obszaru naszego życia pragnie dotknąć. Wszystko po to, abyśmy nie skupiali się wyłącznie na sobie i swoich potrzebach, a otwierali „na potrzeby i cierpienia braci”.

Myśl papieża Franciszka

Słowo „szczęśliwy” lub „błogosławiony” staje się synonimem słowa „święty”, ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego słowem, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze (adhort. Gaudete et exultate, 64).

Warszawska Pielgrzymka Piesza OJCZE PROWADŹ MNIE Siewcy Lednicy

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg