Refleksja na dziś

Środa 18 listopada 2015

Czytania » Zwyciężać ze Zwycięzcą

Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie (2 Mch 7, 23). 

Kto z kim przestaje, takim się staje. Siedmiu braci machabejskich i ich matka, którzy okazali posłuszeństwo Stwórcy świata, mieli świadomość, że życie nie kończy się na ziemi. Wiara w zmartwychwstanie dawała im siłę do wierności w zachowywaniu Prawa nadanego przez Boga Mojżeszowi.

Bóg, który wybiera nas do tego, abyśmy szli i owoc przynosili, jest Tym, który powróci w chwale, by dokonać sądu nad światem. Do nas jednak należy by oczekiwanie na Jego powtórne przyjście wypełnić pracą nad kształtowaniem własnej świętości. 

Pan oczekuje od nas wierności Jego przykazaniom, które prowadzą do wiary w to, że „gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga”. Ta wierność to rozwój łaski chrztu świętego, budowanie swojej tożsamości ucznia Jezusa przez wierność obowiązkom wynikającym z powołania, czy sumienne wykonywanie powierzonych zadań. Nasze codzienne, małe zwycięstwa pychy, egoizmu, lenistwa, przekraczanie własnych ograniczeń ma nas prowadzić do ostatecznego zwycięstwa i królowania Boga w nas i naszym życiu.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Jednego Serca Jednego Ducha Jezus zwyciężył - Jednego Serca Jednego Ducha 2014

Środa 33. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg