Refleksja na dziś

Wtorek 23 lutego 2016

Czytania » W poszukiwaniu dobra

Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! (Iz 1, 16c-17a).

Ktoś mówi: „dobra jest więcej”, a inny dodaje przekornie: „a zła też nie mniej”. Warto w kontekście krzykliwego zła, które wydaje się głośno tryumfować, poszukiwać dobra, które jakby w ciszy skryło się przed światem gapiów, komentatorów, tabloidów. Wielki Post jest czasem wydobywania dobra spod nawarstwień zła – tak działa Boże miłosierdzie.

A moja postawa, jako odpowiedź na miłosierdzie? Prorok Izajasz mówi o oczyszczeniu ze zła, trosce o sprawiedliwość, wspieranie uciśnionych, stawanie w obronie słabszych. Listę można spokojnie wydłużyć, mając za podstawę potrzeby cielesno-duchowe człowieka. Dzięki naśladowaniu miłosierdzia Ojca niebieskiego Duch Święty będzie mógł stworzyć we mnie „nowe serce i nowego ducha”, pozbawione pychy i obłudy. 

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Post z papieżem Franciszkiem

Wielki Post to czas, by wydoskonalić nasze zmysły, otworzyć oczy na tak wiele niesprawiedliwości, otworzyć serce na brata, który cierpi (14.02.2016).

Wtorek 2. tygodnia Wielkiego Postu

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg