Refleksja na dziś

Wtorek 11 września 2018

Czytania » Ku najważniejszym celom

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili (por. J 15, 16).

„W życiu piękne są tylko chwile”, zwłaszcza te, które mają duże znaczenie dla codzienności. Doskonale wiedział o tym Jezus, który dokonał wyboru swoich najbliższych współpracowników. Każdy chce przecież mieć wokół siebie grono zaufanych osób, z pomocą których może realizować ważne plany, zamierzenia i pomysły.

Jezusowy „pomysł” dotyczył wykonania misji zbawczej, którą zlecił Mu Ojciec niebieski. Stąd poważne podejście Zbawiciela do faktu wyboru: całonocna modlitwa w odosobnieniu. To również pokazanie drogi uczniom, którzy mają naśladować swojego Mistrza i wszystko w swoim życiu zaczynać od modlitwy. Bez tego fundamentu nie da się owocnie i trwale budować.

W rozeznaniu nie wystarczy tylko dobra zdolność rozumowania czy zdrowy rozsądek. Potrzeba prosić o tę łaskę Ducha Świętego. On prowadzi nas do Jezusa, którego mamy słuchać i u Niego zyskiwać uzdrowienie.

Mała Armia Jezusa Blachownia Mała Armia Jezusa - Modlitwa

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama