Refleksja na dziś

Sobota 22 grudnia 2018

Czytania » Duchowe piękno

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (Łk 1, 46-47).

Święta Boża Rodzicielka, która nawiedza Elżbietę, a w niej całą ludzkość, odbija w sobie duchowe piękno. Wszystko przez miłosierdzie, które Najwyższy rozlał w Jej sercu, dzięki czemu stała się „pełna łaski”.

Maryja Panna, cała piękna i cała święta, wzywa mnie, bym przygotował drogi Panu i prostował ścieżki dla Niego. A Jej duchowe piękno zachęca mnie do ufności i nadziei w Boże miłosierdzie, któremu na imię Jezus Chrystus.

„Kontemplując Bogurodzicę, patrzymy na prawdziwe oblicze Kościoła, promieniującego całym swoim pięknem, jaśniejącego chwałą Bożą na obliczu Chrystusa” (św. Jan Paweł II).

Paweł Bębenek Paweł Bębenek - Magnificat

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama