Refleksja na dziś

Niedziela 10 maja 2020

Czytania » Ku światłu

…abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (1 P 2,9).

Jesteśmy wezwani przez Zmartwychwstałego – „słońce nie znające zachodu”, abyśmy stawali się Jego odbiciem w świecie. Stąd ważny jest wybór kierunku – z ciemności do światła. Takim światłem jest wiara – która wg Romano Guardiniego – jest światłem, które zapala się od drugiego światła, a więc od wiary innych.

Człowiek ma coś takiego w sobie, że łatwo daje się zwodzić i ciemność nazywa światłem, a zło nazywa dobrem. Ważne więc, by dobrze to światło wiary rozpoznać w swoim życiu. Pomocą w tym procesie jest sięgnięcie do słowa Bożego, które pomaga w rozeznaniu, właściwej ocenie sytuacji i podjęciu konkretnych kroków działania. Szczególną okazję stanowi w tym względzie niedziela (ang. Sunday – Dzień Słońca).

Mamy dziś okazję indywidualnego i rodzinnego sięgnięcia po słowo Boże, przeznaczone na piątą niedzielę wielkanocną, by szukać w nim światła na kolejne dni rozpoczynającego się tygodnia. „Niech światło Chrystusa rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”.

Myśl św. Jana Pawła II

Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia (Kraków, 9.06.1979).

Artur Kaszowski "Do światła z ciemności" s.Julita

Ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg