Refleksja na dziś

Czwartek 4 czerwca 2020

Czytania » Niech się dzieje wola Boża

Pisze Paweł: „Niemożliwe jest, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy (…) [Bóg więc] Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną”. Ukazana tu logika Bożego myślenia dotyczy nas bezpośrednio. To o nas bowiem toczy się gra.

Wola Jezusa potwierdzona w Getsemani – że będzie ofiarą dla naszego zbawienia – wypełniła się na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Powiedziano nam to już tyle razy: Bóg kocha właśnie ciebie. My sami mówimy to tak wielu ludziom, tak wiele razy. Jeśli nie dostrzegamy owoców, zderzamy się z podejrzliwością wobec Boga i własnych intencji, to co nam pozostaje? Błaganie, aby stało się tak, jak On chce. Dziękczynienie, że wola Boża się spełni.

Katarzyna Solecka

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg