Refleksja na dziś

Czwartek 3 lutego 2022

Czytania » W drodze

Jeśli mamy jakąś władzę – to tę, którą dano nam od Boga. Jeśli nasza modlitwa otwiera niebiosa, to dlatego, że On tak chce. Jeśli mamy prawo ofiarowywać Ojcu Ciało i Krew – to dlatego, że nas do tego upoważnił. Jeśli dokonuje się przebaczenie, pokój trwa, spełniają się obietnice – dzieje się tak za sprawą Jego łaski.

Jako chrześcijanie możemy uczestniczyć w tym, że na świecie dzieje się po Bożemu. Nie lekceważmy tego, uznając, że wystarczy być porządnym, a wyznanie wiary w Trójjedynego nie jest już takie ważne. Nasza obecność w tysiącu zwykłych spraw, nasze puste trzosy, nasz głód – dają przestrzeń do głoszenia Boga.

Katarzyna Solecka

Reklama

Reklama