Refleksja na dziś

Czwartek 7 lipca 2022

Czytania » Boże wskazówki

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10,8b).

Jezus przekazuje swoim uczniom radykalne przesłanie, gdy wysyła ich jako misjonarzy Dobrej Nowiny. Mają wypędzać demony i oczyszczać trędowatych, tak jak on to zrobił. I nie zabierać ze sobą nic, nawet zapasowej tuniki czy sandałów. To wezwanie Jezusa do uczniów, którzy będą musieli całkowicie zaufać opatrzności i miłości Boga. Jezus zdaje sobie również sprawę ze sprzeciwu, jaki jego przesłanie może wywołać w ludziach. i przygotowuje swoich wyznawców na możliwość odrzucenia. Nie zawsze jest łatwo być chrześcijaninem.

Kluczem do sukcesu wydają się być słowa: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Jezus chce bowiem, aby jego uczniowie byli wolni od wszelkich kalkulacji i półśrodków. Dynamika królestwa czyni nas hojnymi i życzliwymi. Zachęca nas, byśmy postrzegali siebie jako ludzi, którzy dobrowolnie dają dobro, które otrzymali. I to dobro, które nic nas nie kosztuje. Byśmy jednocześnie pamiętali, że wszyscy możemy korzystać z darów Bożych.

Myśl papieża Franciszka

Konsumizm, wydawanie więcej od tego, co potrzebujemy, brak umiaru w życiu: to jest wróg hojności. A hojność materialna (…) rozszerza serce i prowadzi do wielkoduszności (Kazanie w Domu św. Marty, 26.11.2018).

Misjonarki Klaretynki Idźcie i głoście - Julia Mazur (piosenka projektu Missio Weluli)

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama