Wiara w Ewangelii św. Mateusza

Jakie jest główne przesłanie tej ewangelii?

Nawrócenie zakłada przemianę człowieka. Musi się dokonać w człowieku zwrot od siebie ku Bogu i zaakceptowanie Go. To jest właśnie wiara. W pewnych opisach Ewangelii św. Mateusza mamy nie tyle relację o cudzie, co raczej pouczające opowiadanie o budującej wierze. W opisie uzdrowienia córki kobiety kananejskiej (Mt 15,21-28) św. Mateusz opowiada bardzo krótko o samej chorobie.

Natomiast w centrum opisu znajduje się dialog. Werset 28 akcentuje, że Jezus nie może odmówić prośbie kobiety z powodu jej wiary. W ten sposób św. Mateusz podkreśla problem wiary w relacji do zbawienia. Uważa wiarę za jedyną drogę do zbawienia (por. także Mt 8,21-28; 9,22.29). U św. Marka uczniowie rozumieją Jezusa dopiero po Jego zmartwychwstaniu.

Natomiast św. Mateusz opuszcza te wypowiedzi, które mówią o niezrozumieniu uczniów albo nadaje im zupełnie inne znaczenie (Mt 16,9; 17,23). Ponadto wprowadza teksty, w których uczniowie ukazani są w pozytywnym świetle (Mt 13,10.14-15.18-19.23.51; 16,9.12; 17,9.13.23). Jezus nie wyrzuca im zatwardziałości i niezrozumienia, ale tylko małą wiarę (Mt 14,31).

«« | « | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg