Refleksja na dziś

Sobota 1 czerwca 2013

Czytania » Stanąć w prawdzie

Sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne Ps 19

Lubimy zwracać innym uwagę, wykazywać, że się mylą lub podejmują niewłaściwie decyzje. Oceniamy według własnych wartości i swojego sposobu postrzegania, poznawania. Tkwimy w przekonaniu, że to my mamy „patent” na prawdę, że najlepiej się na niej znamy. Nie zastanawiamy się jednak nad prawdą, a jedynie nad własną racją. A kiedy przyznamy się do błędu, bywa, że tylko pozornie, dla ‘świętego spokoju’. Wewnątrz i tak nadal jesteśmy przekonani o swojej racji.

Nie uniknęli takiej postawy również arcykapłani i starsi z ludu. Ponad prawdę przedłożyli obronę własnego autorytetu. Czego dali wyraz w braku odpowiedzi na zadane przez Jezusa pytanie o Jana Chrzciciela. Jakakolwiek odpowiedź, którą udzieliliby Jezusowi, ujawniłaby prawdę o nich samych. A to mogłoby okazać się zbyt ryzykowne.

Ponieważ i w nas wiele zakłamania, trudno nam ocenić gdzie leży prawda. Bez Bożej pomocy i pragnienia jej poznania, nie podołamy. Potrzeba naszej gotowości do tego, by ją chcieć przyjąć. Będzie to tym trudniejsze, im bardziej będzie odstawać ona od naszego wyobrażenia. Trzeba dużo siły, by umieć się do niej przyznać. To pragnienie jednak leży w mocy naszej woli.

 

Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 

Łukasz Matusiak Hillsong United - No Reason To Hide (Nie ma powodu by się schować), napisy PL

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama