Refleksja na dziś

Czwartek 20 czerwca 2013

Czytania » Ojciec w niebie

„Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym wołamy: Abba, Ojcze!” (Rz 8,15).

 

Jezusa przyszedł na ziemię pełnić nie swoją wolę, ale wolę Tego, który Go posłał, Ojca. Również On pojednał nas z Ojcem, ofiarując swoje życie za zbawienie świata, a więc i każdego pojedynczego człowieka, także mnie.

Syn Boży ukazuje nam prawdę, że Bóg jest kochającym Ojcem: „jakże bardzo On zabiega o każdego człowieka jakby o skarb największy, jak o dobro niepowtarzalne, jak miłujący o umiłowaną” (K. Wojtyła, Rozważania o ojcostwie).

Dzięki obecności Ducha Świętego ja, podobnie jak każde z Jego ziemskich dzieci, mam do Ojca w niebie otwarty dostęp. To daje mi wolność i uwalnia od lęku. Dlatego każdego dnia wznoszę w górę otwarte i puste dłonie, wołając: „Ojcze nasz”.

 

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

 

lednica2000 Siewcy Lednicy - Ojciec


 

Czwartek 11. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg