Refleksja na dziś

Środa 31 lipca 2013

Czytania » We wszystkich rzeczach

„[…] podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł” (Mt 13,45).

Perły stawały się i stają przedmiotem ludzkiego pożądania ze względu na swoje piękno. Chodzi tu jednak o piękno zewnętrzne. Ma ono pociągać do innego piękna, wewnętrznego, które pobudza do poszukiwania źródła – samego Jezusa.

To Syn Boży jest najpiękniejszą Perłą, którą Ojciec niebieski dał światu. To On przyniósł nam zbawienie i pragnie, aby wszystkie nasze wysiłki, myśli i  tęsknoty zmierzały najpierw w tym kierunku. 

Wraz ze św. Ignacym Loyolą chcę „we wszystkich rzeczach odnajdywać Boga”. Dzięki temu całe moje życie będzie nieustannym poszukiwaniem woli Bożej i upodabnianiem się do Niego w rytmie „ćwiczeń duchowych”. Dzięki temu miłość, której doświadczam w spotkaniu z Bogiem, będzie kształtować mnie i moje odniesienie do innych, czyniąc mnie opiekunem Bożych darów.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

 

marbudek Psalm 63. Boże mój Ciebie szukam


 

Środa 17. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama