Refleksja na dziś

Środa 26 lutego 2020

Czytania » Pojednanie z Bogiem

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha [Ps 51 (50), 12].

Środa Popielcowa – to brama, którą otwiera dziś przed nami Pan. Mamy przygotować się, odnowić serce, by świętować Paschę Jezusa. Dzięki tej tajemnicy możemy również otrzymać dar Ducha Świętego, który przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i łasce. Jezus, który wychodzi naprzeciw nam, wskazuje, w jaki sposób dobrze przeżyć czas przygotowania – mówi o jałmużnie, modlitwie i poście. On pragnie skruszyć zatwardziałość naszego serca, by się skłoniło ku pełnieniu woli Bożej.

Mamy kolejną szansę odrzucenia egoizmu i zapatrzenia w siebie, by wpatrywać się w Paschę Jezusa. Chodzi o zbliżenie się do bliźnich znajdujących się w trudnej sytuacji i dzielenie się z nimi jałmużną, która nie tylko wyprasza Boże błogosławieństwo, ale także leczy rany grzechu oraz chroni przed nimi. Jałmużna rozumiana nie tylko jako pieniądze, ale danie drugiemu człowiekowi swojego czasu, poświęcenie mu chwili uwagi, cierpliwe wysłuchanie, spojrzenie w oczy, podniesienie jego godności, wspólne pobycie razem.

Myśl św. Jana Pawła II

Dawanie i oddanie się nie zależy od ilości posiadanych rzeczy, lecz od żywionej w duszy miłości do Boga. Nasze pokorne oddanie się – samo w sobie może znikome, jak oliwa wdowy z Sarepty lub grosz ubogiej wdowy – staje się miłe w oczach Boga dzięki zjednoczeniu z ofiarą Jezusa.

Pytania do refleksji

  • Kto będzie patronem mojej tegorocznej drogi wielkopostnej?
  • Jakie postanowienie może mi pomóc lepiej wzrastać w miłości?

Ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama