Refleksja na dziś

Wtorek 28 lipca 2020

Czytania » Zrozumienie

Gdy wyjdę na pole – oto pobici mieczem! Jeśli pójdę do miasta – oto męki głodu! Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską, a nie ma dla nas uleczenia?

Nie rozumieli dlaczego Bóg ich opuścił. Nie zadali sobie pytania, dlaczego oni opuścili Boga…

I tak jest i w naszych czasach. Gdy wszystko jest dobrze Bóg staje się zbędną, tylko wszystko utrudniającą hipotezą. Mówimy: „no proszę, jak pięknie się urządziliśmy”. Gdy przychodzą klęski pytamy: „Gdzie jest Bóg? Jak mógł to na nas dopuścić?”

Nic nie rozumiemy, bo nie zadaliśmy właściwego pytania: dlaczego wzgardziliśmy Dawcą wszelkiego dobra.

Z nauczania Jana Pawła II

U podstaw życia moralnego leży zatem zasada „słusznej autonomii” człowieka, osobowego podmiotu swoich czynów. Prawo moralne pochodzi od Boga i w Nim ma zawsze swe źródło: mocą naturalnego rozumu, który bierze początek z mądrości Bożej, jest ono zarazem własnym prawem człowieka. Jak bowiem widzieliśmy, prawo naturalne „nie jest niczym innym jak światłem rozumu wlanym nam przez Boga. Dzięki niemu wiemy, co należy czynić, a czego unikać. To światło, czyli to prawo Bóg podarował nam w akcie stworzenia”. Słuszna autonomia rozumu praktycznego oznacza, że człowiek posiada w samym sobie własne prawo, otrzymane od Stwórcy. Niemniej autonomia rozumu nie może oznaczać tworzenia przez sam rozum wartości i norm moralnych. Gdyby ta autonomia prowadziła do negacji uczestnictwa rozumu praktycznego w mądrości Stwórcy i Boskiego Prawodawcy, albo gdyby miała wskazywać na wolność tworzenia norm moralnych, zależnie jedynie od okoliczności historycznych lub od potrzeb ludzkich społeczeństw i kultur, to taka rzekoma autonomia sprzeciwiałaby się prawdzie o człowieku, której naucza Kościół. Oznaczałaby śmierć prawdziwej wolności: „ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2, 17).
(Veritatis splendor 40)

 

Reklama

Reklama