Refleksja na dziś

Środa 1 lipca 2020

Czytania » (Nie)autentyczność

Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Am 5

Amos kieruje dziś ostre słowa wobec Izraelitów, ale, jak wiele tekstów  Starego Testamentu, nie tracą one nic na aktualności. Dotyczą tak samo nas – ludzi żyjących tu i teraz. Prorok piętnuje pustą pobożność.  Bogu nie zależy na pięknych, rozbudowanych formach kultu, a pozbawionych treści i głębi. Nie chodzi Mu też o emocjonalne przeżycia, ale o gorliwe przylgnięcie do Niego, o życie zgodne z Jego przykazaniami.

Jaka jest moja religijność, czy jest autentyczna? Może zbyt powierzchowna i wyłącznie tradycyjna? Jeśli nie będzie w niej Boga, to zejdzie na manowce. Zacznę tworzyć własne „normy”, udziwnienia, będę poszukiwać emocjonalnych doznań, aniżeli prawdziwej obecności Boga.  Moja relacja z Nim, ma dawać siłę do codziennego życia, do podejmowania właściwych decyzji, do stawania we współczesnym świecie po stronie Boga. Nie może być oderwana od moich wyborów.

 

Gabi Gąsior Być bliżej Ciebie chcę - GGDuo LIVE-VIDEO (Gabi & Wojciech Gąsior)

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama