Refleksja na dziś

Środa 22 lipca 2020

Czytania » Głosić Zmartwychwstałego

Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana i to mi po wiedział” (J 20, 18).

Maria Magdalena jako pierwsza spotkała się ze Zmartwychwstałym. Przywilej? Z pewnością wielkie wyróżnienie samego Jezusa. Nie pozostawia jednak radości dla siebie, ale idzie, by dzielić się nią z apostołami, z całym Kościołem.

Dziś świat potrzebuje świadków Jezusa, którzy będą promieniować radością i głosić w sposób zrozumiały wielkie dzieła Boże. Żeby jednak tak się stało potrzeba najpierw osobistego spotkania z Jezusem, wsłuchiwania się w Jego słowa. Z bliskości z Panem rodzi się autentyczne świadectwo, którego warunkiem jest głoszenie Jezusa, nie siebie – aby On wzrastał.

Dziś - to czas mojego wychodzenia, z pomocą Zmartwychwstałego, ze smutku, lęku i zwątpienia oraz czas pisania przeze mnie piątej Ewangelii - w domu, rodzinie, miejscu pracy czy wypoczynku.

Myśl św. Jana Pawła II

Wcześniej niż Apostołowie Maria Magdalena była naocznym świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego i z tej racji pierwsza też dała o Nim świadectwo wobec Apostołów. Wydarzenie to wieńczy poniekąd wszystko, co uprzednio zostało powiedziane na temat powierzania prawd Bożych przez Chrystusa kobietom, na równi z mężczyznami (Mulieris dignitatem 16).

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej WMU - Topic Zmartwychwstał Pan

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama