Refleksja na dziś

Sobota 6 listopada 2021

Czytania » Mamona

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! Łk 16

Pogoń za pieniądzem zarówno biednego, jak i bogatego, ma ten sam cel – mieć go coraz więcej. Pieniądz może człowiekowi w wielu sprawach pomóc, ale również potrafi go zniszczyć. Od tego, jak z niego korzystamy zależy nasze życie, życie naszych bliskich. Może je zrujnować, ale także wynieść na wyżyny. Od tego, czemu ma służyć, zależy, czy stanie się zwykłą mamoną, czy prawdziwym skarbem.

To my mamy być panami pieniądza, a nie jego sługami. Są potrzebne, by żyć, ale nie mogą rządzić naszym życiem. Nie mogą krzywdzić, ale wspierać i pomagać. Można z nich korzystać, by służyć Bogu, bliźnim i to niezależnie od tego, czy się jest biednym, czy bogatym. Goniąc za mamoną za wszelką cenę zasłaniamy oczy na potrzeby drugiego człowieka, zamykamy się na Boga.

 

Parafia Leźno 2Tm2,3 - Nikt nie może służyć dwóm panom

Aleksandra Kozak

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama