Refleksja na dziś

Czwartek 11 listopada 2021

Czytania » Razem z Nim

Królestwo, które nie przychodzi dostrzegalnie – królestwo, które jest pośród nas. Nie są to przeciwieństwa, ale cechy jednej Bożej rzeczywistości. Tej rzeczywistości nie da się okiełznać, podporządkować człowiekowi, nie da się jej w żaden sposób zawłaszczyć.

Rządy Boga dokonują się wśród nas, jak czytamy: Boża Mądrość „przez pokolenia zstępując w dusze święte, kształtuje przyjaciół Bożych”. Nie ma w tym nic z sensacji, którą można wskazać palcem. Boża obecność wydaje się nieodgadniona, jakby zakryta – dlatego przystępujemy do niej jak do tajemnicy: rzeczywistości, która istnieje, ale wymaga wiary.

Mieć udział w Bożym Królestwie to być z Synem Człowieczym – cokolwiek to teraz, dzisiaj oznacza: być „jak błyskawica, gdy zabłyśnie”, „być odrzuconym”, „wiele wycierpieć”.

Katarzyna Solecka

Reklama

Reklama