Refleksja na dziś

Niedziela 31 października 2021

Czytania » Dla Boga?

„Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.” Mk 12

Słowa uczonego w Prawie zyskały uznanie Jezusa, który oświadczył, że ów bezimienny nauczyciel niedaleko jest od królestwa Bożego. Współcześni Jezusowi znawcy Prawa pośród wielu przepisów tracili sprzed oczu to, co najważniejsze. Skupiając się na zewnętrznych formach kultu, nie dotykali istoty wiary, czyli życia Bogiem.

Tak samo dzieje się w naszym życiu wiary. Rozliczamy się przed Bogiem z czasu Mu poświęconego, a nie uświadamiamy sobie Jego obecności, nie wchodzimy w bliską relację z Nim, choć pilnujemy codziennej modlitwy. Uspokajamy się tym, że robimy coś dobrego dla innych, nie zauważając, że czynimy to ze względu na samych siebie. Póki nasze działania nie będą wypływały z miłości Boga i bliźniego, póty nie będziemy wiarygodnymi świadkami Jezusa.

 

Salwatoriańskie Forum Młodych Ewangelizacja na dworcu PKP we Wrocławiu 2012

 

Aleksandra Kozak

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama