Refleksja na dziś

Poniedziałek 1 listopada 2021

Czytania » Szukając szczęścia

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie Mt 5

Szukamy namiastek szczęścia, utożsamiamy je z powodzeniem, zaspokojeniem własnego egoizmu, dobrobytem, czy sukcesami. Owszem przynoszą one zadowolenie, jednak ulotne i chwilowe, a Jezus proponuje nam radość wieczną. I daje w swoich błogosławieństwach dokładne wskazówki, gdzie można ją odnaleźć. Wskazówki, które jedynie z pozoru nie wydają się być źródłem szczęścia.

Każdy człowiek pragnie doświadczać szczęścia. Bóg także chce go dla nas. Obiecuje nam je w życiu wiecznym i wskazuje drogę do niego. Tą drogą jest świętość, która daje nam gwarancje szczęścia, choć niekoniecznie zgodnego z naszymi wyobrażeniami i pragnieniami. Jeśli będziemy szukać go w Bogu, wtedy żadne przeciwności, trudności wynikające z wiary nie zaburzą go.

 

Niepodległa Osiem błogosławieństw // Santo Subito

Aleksandra Kozak

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama