Refleksja na dziś

Niedziela 21 listopada 2021

Czytania » Świadectwo prawdzie

Najczęściej nadużywane słowo Jezusa. Prawda. Was wyzwoli. Świadectwo prawdzie. Gdy zaczyna brakować punktów odniesienia, argumentów, a podświadomie wyczuwamy rację po stronie rozmówcy. By…? Przekonać siebie samego o swojej racji?

Dlatego warto pytać o prawdę Jezusa. Uczciwość intelektu i wiary każe uznać, że ewangeliczna Prawda nie jest zbiorem twierdzeń, ale Osobą. Jest Wcieleniem i Odkupieniem, a jej świadectwem krzyż i zmartwychwstanie. Prawda Jezusa…

A nasza prawda? Prawda o nas? „Przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga”. Królestwem i kapłanami nie na wzór świata. By nie stać się antyświadectwem Prawdy, ale „nie z tego świata”. Dopiero będąc w świecie, ale nie będąc z tego świata, nie przez to co głosimy, lecz przez to kim jesteśmy, z Nim, w Nim i przez Niego stajemy się budowniczymi królestwa „sprawiedliwości, miłości i pokoju”.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reklama

Reklama