Refleksja na dziś

Wtorek 31 maja 2011

Czytania » Jak widzi Bóg?

Wielka sława to żart, książę błazna jest wart… Dziwne, że rozumieli to zarówno żyjący wieli temu, jak  ci, którzy żyli jeszcze całkiem niedawno. To tylko nam się wydaje, że bieda i hańba, godność i zaszczyty są dane człowiekowi raz na zawsze. I że kto raz wspiął się na piedestał, może już pójść tylko wyżej. Może dlatego, że układ sił w dzisiejszym świecie  jest taki, że bardzo konserwuje raz zaprowadzone porządki?

Bóg chyba też widzi sprawy inaczej. Maryja wykrzykuje u Elżbiety:

Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Kropla deszczu spadająca gdzieś na grani Tatr Zachodnich może  popłynąć do Bałtyku, a może trafić do Morza Czarnego. Wszystko zależy od tego, czy spadnie parę centymetrów bardziej na północ, czy na południe. Więc wystarczy jeden powiew wiatru…

W życiu to Bóg jest tym niewidzialnym czynnikiem. Dokonując drobnych interwencji potrafi zupełnie odmienić historię.

Przeczytaj komentarze | 2 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

4 Janusz_M 31.05.2011 16:58
O ile przyjmować będziemy Wolę Bożą z pokorą, o tyle naszemu bezpieczeństwu nic nie zagraża, bez względu na czas, miejsce i sytuację w jakiej się znajdujemy.

To właśnie Maryja, Matka Naszego Zbawiciela była wzorem takiej postawy.

Dowiodła, jako Kobieta, że jest w stanie wziąć na siebie ogromną odpowiedzialność za losy ludzkości tego świata. Pełna ufności Bogu, mocą Ducha Świętego stała się Współodkupicielką ludzkich przewinień. Jako uboga, skromna Dziewczyna poczęła i porodziła Jezusa Chrystusa, któremu towarzyszyła aż do Jego zbawczej męki i śmierci na krzyżu. Podobnie, jak Jej Syn współcierpiała po to, by wypełniła się Wola Boża.

Została bezdyskusyjnie wyróżniona - wniebowzięta. Jest Panią Świata i Królową Niebios.

Nam wypada z pokorą i ufnością błagać Ją o wstawiennictwo do Swego Syna w różnych potrzebach, w postawie, jaką w piękny sposób prezentuje Święty Paweł w Liście do Rzymian (Rz 12,9-16b)

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami.
1 Estera 31.05.2011 10:28
"Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy."

Łk 1,39-56

Usłyszeć słowa Pana
Radością Ducha Świętego uwierzyć w spełnienie
Fiat wprowadzić w czyn, działanie

Panie, jakże się to stanie?

Zawierzyłam i odkrywasz tajemnicę Swego działania Boże. Powołujesz do miłości

Uwielbiam Cię Boże, w Twych zrządzeniach, które stają się Ciałem

"Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,"wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg