Refleksja na dziś

Czwartek 28 marca 2013

Czytania » Służący Pan

Wielkie święto. Ustanowienie Eucharystii, ustanowienie sakramentu kapłaństwa. W pierwszym czytaniu odniesienie do pierwszej paschy, tej gdy Izrael wychodził z Egiptu. „Biodra wasze będą przepasane i sandały na nogach”. Uczta na stojąco, bo trzeba się spieszyć. Drugie czytanie o nowej passze, Eucharystii. To czyńcie na Moją pamiątkę. A Ewangelia… W sumie zaskakująca. Jakby obok wielkich dzieł Boga. Ot, o służbie. „Czy rozumiecie co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

Jeśli w tak doniosłym momencie Jezus mówi o służbie, to chyba nie przez przypadek. Nie można tego Jego wskazania potraktować jako jednego z wielu. To raczej fundament. Fundament tego wszystkiego co powinno charakteryzować relacje między uczniami Chrystusa.

Że to rewolucja? Ano prawda. Przywykłem słowa Jezusa o potrzebie służby traktować mało poważnie. Owszem, od czasu do czasu zrobić drugiemu łaskę, żeby się nazywało, że służę. Tymczasem jeśli to ma być fundament naszych relacji… Eh…

Modlitwa

Dodaj Mi, Jezu odwagi, bym przestawił swoje myślenie. Pomóż mi przyjąć raz na zawsze, że moje bliźni nie są moimi sługami, ale że  powinno być wręcz odwrotnie. Że taka jest norma. Wiem, nie dam rady służyć wszystkim, którzy są wokół mnie, bo doba ma tylko 24 godziny. Ale niech nigdy już nie mówię, że podanie pomocnej dłoni bliźnim, życzliwość, uśmiech, to nie moja sprawa.

Rachunek sumienia

  1. Komu w swoim życiu służę?
  2. W czym konkretnie przejawia się ta służba?
  3. Czy w praktyce nie za bardzo przyzwyczaiłem się, że inni mnie obsługują, a moja służba tylko się nazywa służbą?

Śladami świętych

„Największą rzecz, która istnieje na świecie, jest Kościół Święty, największą rzeczą w Kościele jest Msza Święta, a we Mszy Świętej Przeistoczenie. I jak Chrystus w czasie swego ziemskiego życia, skierował wszystkie swoje myśli ku Golgocie, tak Oblubienica Chrystusowa - Kościół kieruje wszystkie swoje spojrzenia ku ołtarzowi. Co się zatem dzieje na ołtarzu, jest to największa rzecz, która się w ogóle dokonuje na świecie ”.

Przeczytaj komentarze | 1 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

0 Ulka 28.03.2013 16:45
Tak, to prawda z tym marnym służeniem. Kto powiedział te słowa o Eucharystii?

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama