Refleksja na dziś

Piątek 3 czerwca 2016

Czytania » Pokorny Król serc

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca
  (Mt 11, 29ab).

Bóg to Dobry Pasterz, którego serce jest „gorejącym ogniskiem miłości”, „dobroci i miłości pełne”, „źródłem wszelkiej pociechy”. Z tego Boskiego serca pochodzi niebieska radość z „jednego grzesznika, który się nawraca”.

Serce Jezusa obejmuje wszystkich stałą i niezmienną miłością, mimo że zdradzaliśmy, obrażaliśmy czy wręcz  nawet odrzucaliśmy Jezusową miłość. Jego Serce jest nieograniczone w swoim zasięgu, ponadczasowe, odwieczne w swej miłości.

Kościół zachęca nas do licznych praktyk kultu Serca Bożego (litania, godzina święta, koronka do Bożego Serca, pierwsze piątki miesiąca i wiele innych). Mają one prowadzić do odkrycia prawdziwego oblicza Boga, który darzy miłością i oczekuje o nas jej odwzajemnienia.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

esteampl Zespół rodzinny Familia HP - Tłumy serc

Najświętszego Serca Pana Jezusa

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama