Refleksja na dziś

Sobota 30 listopada 2019

Czytania » Posłani

„Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”. A nawet więcej: “każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. “Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich.”

Między Żydem i Grekiem, czyli między należącym do wybranych przez Boga i poganinem. Nie ma różnicy. Dla tych, którzy czują się wybrani, bardzo trudne do przyjęcia. Więc nie jesteśmy lepsi? Nie jesteśmy uprzywilejowani? Nie należy nam się więcej? Przecież my wierzymy, a oni??? 

A oni? A “jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” Jakaż zasługa człowieka w miejscu jego urodzenia?

Dziś wierzą, bo dotarli do nich zwiastunowie dobrej nowiny. Zwykli rybacy znad Jeziora Galilejskiego. Piotr, Andrzej, Jakub, Jan. Poszli, by nieść to, co otrzymali. Wszystkim, bez różnicy.

Komu wiele dano, od tego więcej się wymaga. Otrzymałeś – idź, głoś. Aby “po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa”. Jesteś ochrzczony – czyli jesteś posłany.

Joanna M. Kociszewska

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama