Refleksja na dziś

Sobota 22 sierpnia 2020

Czytania » Porodzisz Syna

Niektórzy twierdzą, że tym, co najbardziej fascynuje w Jezusie, nie jest Jego Bóstwo, ale właśnie – Człowieczeństwo. Ludzka natura stała się dla Boga narzędziem zbawienia. I nie tylko ludzka natura. Także wszystko, co jest z nią związane. Nasza historia. Radość żniw, wesele przy podziale łupu, złamany drążek ciemięzcy…

Porodzisz Syna. Bóg Człowiek dla człowieka. By nas zbawić Bóg wykorzystuje to, co najbardziej ludzkie - nasze ciało.

Dlaczego tak bardzo fascynujące i dlaczego aż tak ważne? Jeśli tylko Bóg, będzie to znaczyło, że Ewangelia nie jest na miarę człowieka. Jeśli tylko człowiek, straci swoją nowość i stanie się jedną z wielu ideologii. Bóg Człowiek, znaczy na miarę człowieka.

Jeśli Maryja z taką łatwością wyraża zgodę na Bożą propozycję, to między innymi dlatego, że ona jej nie przerasta. Jest ukrojona na miarę Jej i naszych możliwości.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama