Refleksja na dziś

Niedziela 4 października 2020

Czytania » Wdzięczność

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili (por. J 15,16).

Gospodarz z dzisiejszej Ewangelii zaufał rolnikom. Powierzył im swój majątek, ufny w ich uczciwość w odniesieniu do zysków z uzyskanych plonów. Wierzył, że będą się z nim lojalnie rozliczać. Tymczasem dzierżawcy widzieli sprawę w zupełnie inny sposób. Mimo znajomości swoich praw i obowiązków, zachowali się, jakby do nich należała władza w winnicy.

Bóg troszczy się o nas, jak gospodarz o swoją winnicę. Ale czy my troszczymy się o dobro Gospodarza? Dla nas winnicą jest Kościół święty, wspólnota wierzących. W nim dokonuje się dziękczynienie, któremu na imię Eucharystia. Ona pozwala nam zachować właściwe proporcje pomiędzy Stwórcą i stworzeniem oraz stanowi największy wyraz wdzięczności za otrzymane dobra. Warto o tym pamiętać, szczególnie w dniu Pańskim, który jest w sposób szczególny poświęcony uznaniu zależności od Boga i oddaniu Mu tego, co należne: uczestnictwie w niedzielnym zgromadzeniu i powstrzymaniu się od prac niekoniecznych.

A jak wygląda moja postawa wobec Pana wszechrzeczy? Jak często dziękuję Panu za otrzymane dary? Czy mam w sobie pragnienie współpracy z łaską Bożą w życiu codziennym?

Adam Sobel Pozwól mi Panie śpiewać Hymn wdzięczności

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama