Refleksja na dziś

Wtorek 20 października 2020

Czytania » W czujności

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Łk 12

Na czym polega i jak powinno wyglądać życie w czujności? Jezus nie nawołuje do bycia doskonałym we wszystkich dziedzinach naszego życia, do nieskazitelnych relacji z drugimi. On zna nasze słabości i wie, że sami z siebie ich nie zmienimy. Czeka, by dostrzec swą niemoc i z nią przyjść do Niego. Poszukiwać prawdy o sobie i w pokorze przyznawać się do niej.

Być czujnym, to stale poszukiwać tego wszystkiego, czym ranię Boga, co mnie od Niego oddala. To szukać przyczyn moich słabości, to wzbudzanie pragnienia bycia blisko Boga, to tęsknota za Nim, za zjednoczeniem się z Nim.

 

jan janosik RYNGRAF - Czuwajcie, czuwajcie ...

Aleksandra Kozak

Reklama

Reklama