Refleksja na dziś

« » Październik 2017
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Sobota 7 października 2017

Czytania » Trwać na modlitwie

[Apostołowie] trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi (Dz 1,14).

Kościół to wspólnota modlących się. Wzorem pozostaje Maryja, która swoim życiem wypełniła wolę Bożą. Nasza niebieska Matka jest przyzywana w modlitwie jako Królowa Różańca Świętego. Dzięki Niej – i z Nią – wchodzimy „w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości” (RVM 1). Św. Ludwik Grignon de Montfort zauważa, iż „Ktokolwiek jest formowany w Niej i pozwala się kształtować przez Nią, otrzymuje rysy Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga”.

Kiedy odmawiamy tajemnice różańca, zapraszamy do naszego życia Maryję. Różaniec jest rozważaniem w sercu spraw, które Bóg uczynił i które dotąd czyni w historii i ludzkich sercach. Tak jak psalmów nie da się oderwać od historii Izraela, tak Różańca nie da się oderwać od historii zbawienia w Jezusie Chrystusie. Bóg chciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję.

Prawdziwy Różaniec tętni życiem Maryi i życiem Jej Syna. Papież Paweł VI bardzo konsekwentnie unikał tradycyjnego zwrotu „odmawiać Różaniec”, zastępując go wyrażeniem „medytować, rozważać Różaniec”. I o to właśnie w Różańcu chodzi. Wzywając nas do modlitwy, Królowa Różańca Świętego zaprasza nas do swego życia i do życia Jej Syna.

Proart Foto & Design Studio Schubert - Ave Maria po polsku

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg