Refleksja na dziś

Czwartek 28 czerwca 2018

Czytania » Wybieraj

Smutne, ale prawdziwe: nasze złe postępowanie ma zgubne skutki dla wszystkich wokół. Podobnie jak przez złe postępowanie króla Jojakina było zgubne dla całego narodu: Nabuchodonozor „Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pańskiej (…) I uprowadził na wygnanie całą Jerozolimę”. Królami nie jesteśmy, ale obserwujemy przecież, jak zło wpuszczone w arterie naszego niewielkiego „królestwa” kładzie się cieniem na życiu nawet przyszłych pokoleń…

Jezus mówiąc o domu zbudowanym na skale odwołuje się do ludzkiej roztropności. Dbanie od dom bezpieczny w różnych wymiarach wydaje się takie oczywiste. Rozłożone na czynniki pierwsze wymaga konkretnych czynów, przemyślanych wyborów. Dobro: świadomie wybierane, świadczone bliźnim wydaje się w tym świetle niemal koniecznością. Inaczej czeka nas wszystkich upadek, niewola, śmierć.

Katarzyna Solecka

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg