Refleksja na dziś

Poniedziałek 2 lipca 2018

Czytania » Za Jezusem

Zrozumcie to wy, co zapominacie o Bogu, *
abym was nie porwał, i nikt was nie ocali.
Ps 50

Zachęta do kroczenia za Jezusem czasem może wiązać się z całkowitą rezygnacją z tego, co daje świat i oddaniem siebie na wyłączną służbę Bogu. to wezwanie nie dotyczy tylko szczególnie wybranych przez Boga, ale każdego z nas. Oderwać się od tego, co ziemskie, przyjemne, światowe znaczy korzystać z tego, co daje świat w taki sposób, by nie stracić z oczu kroczącego przede mną Jezusa.

Iść za Jezusem i zostawić wszystko? Bezwarunkowo, bez ‘za chwilę’, ‘jutro’, ‘wpierw’, ‘potem’. Decyzja pójścia za Nim to nie plan na przyszłość, powinna być natychmiastowa, z przyjęciem wszystkich jej konsekwencji. Iść za Jezusem to decyzja odwrócenia się od zła, walki ze swoją słabością, zerwania z nałogami i skierowania się ku Bogu. Prorok Amos, także Psalmista wskazują dziś na słabości ludzkie, które oddalają nas od Boga. Przemiana siebie to nie warunek, ale następstwo tej decyzji. A tego nie można odkładać na nieznany czas.

 

PastorAbbie I Have Decided to Follow Jesus with lyrics

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama