Refleksja na dziś

Środa 13 czerwca 2018

Czytania » Chwiejni

Jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!

Odważnym słowom ostatniego proroka Jahwe odpowiedziało milczenie. Czy nie byli pewni? Czy uwierzyli dopiero, gdy Bóg okazał swoją moc? Gdy na ich oczach dokonał cudu?

A może po prostu tak im było wygodnie? Dobrze wiedzieli, że kto jest Bogiem. Ale był cierpliwy... Może z Baalem było im wygodniej, bardziej po ludzku? Spadający z nieba ogień, pożerający ofiarę, przypomniał im, że cierpliwość Boża może się skończyć?

A może po prostu było im wszystko jedno? Jahwe był znakiem ich tożsamości, nie chcieli się Go wyrzekać, ale żeby słuchać...? To zbyt niewygodne! Uprośćmy nieco...

Jak długo będziecie się chwiać na obie strony? Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Bądźcie zimni lub gorący - mówi Pismo w różnych wiekach. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Kto wypełnia Jego przykazania i uczy je wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie.

Joanna M. Kociszewska

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama