Refleksja na dziś

Czwartek 9 kwietnia 2020

Czytania » Szkoła miłości

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13, 34).

Wieczernik. Jezus daje przykład gotowości do ofiarnej i służebnej miłości, kiedy umywa nogi swoim uczniom. Tym samym odwraca zwyczaj panujący w ówczesnej Palestynie, że to uczniowie obmywali nogi swojego nauczyciela.

Codzienność. Nie wystarczy tylko mówić o miłości, ale pokazać ją swoim życiem:

- być wdzięcznym za dar Eucharystii i kapłaństwa.

- nosić w swoim sercu pragnienie Jezusa Eucharystycznego.

- być obecnym w życiu i cierpieniach bliźnich.

- stawać się dla nich „dobry jak chleb”.

 

Myśl Jana Pawła II

Warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii (Ecclesia de Eucharistia, nr 34).

Polski Chór Kameralny Polski Chór Kameralny Muzyka na Wielki Czwartek

Ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama