Refleksja na dziś

Wtorek 9 lutego 2021

Czytania » Powołanie człowieka

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (Rdz 1,26).

Bóg w momencie stworzenia świata obdarza człowieka potrójną misją. Jest ona zamierzona przez Niego od początku, od stworzenia człowieka na Boży obraz i podobieństwo.

Po pierwsze, chodzi o panowaniem nad światem. Podstawowym środkiem do wypełnienia tego zadania jest praca. Człowiek pracując urzeczywistnia samego siebie, rozwija swoje człowieczeństwo.

Drugim elementem tej misji jest współpraca mężczyzny i kobiety w dziele przekazywania życia. Zjednoczenie małżeńskie odtwarza na nowo tajemnice stworzenia, która stanowi nieodzowny warunek przekazywania życia nowym pokoleniom ludzi.

Trzecia płaszczyzna powołania dotyka zachowania przymierza ze Stwórcą. Chodzi o życie w przyjaźni z Bogiem i uczestnictwo w Jego życiu.

Warto dziś podziękować Bogu za życie, które stało się moim udziałem i zadać sobie pytanie, jak mogę je rozwinąć, by owocnie współpracować w wypełnianiu wezwania Stwórcy.

Myśl papieża Franciszka

Bóg obdarza istotę ludzką szczególną autonomią, różną od tej, którą posiada natura. Jest nią wolność. Bóg nakazuje człowiekowi, by nadał nazwy wszystkiemu, co istnieje i wzrastał na przestrzeni dziejów. Czyni go odpowiedzialnym za dzieło stworzenia, także po to, aby panował nad stworzonym światem, aby go rozwijał aż do końca czasów (Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk, 27.10.2014).

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama