Refleksja na dziś

Środa 10 lutego 2021

Czytania » W pułapce

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym (Mk 7,23).

Spośród różnych „wad serca” Jezus wymienia „podstęp”. Spotykamy go niemal na każdym kroku. Nie chodzi tu o naciąganie metodą „na wnuczka”, „na policjanta” czy kradzież danych osobowych. Chociaż w takiej sytuacji najlepiej trzymać się z daleka od rozmaitych niespodziewanych ofert, ponieważ zawsze chodzi o czyjąś korzyść, a nie o naszą.

Podstępne „sidła zasadzki” zastawiali arcykapłani, aby pojmać i zabić Jezusa. Chodziło o sprawiedliwego, który był dla nich swoistym wyrzutem sumienia, bo zarzucał im nieprawość i szukanie własnych korzyści, zamiast troskę o innych.

A w naszym życiu? Podstęp się udaje dzięki naszej łatwowierności, prostolinijności, naiwności i braku ostrożności. Jak sobie zatem z nim poradzić? Byłoby najlepiej, gdybyśmy potrafili w porę rozpoznać zasadzkę i ją ominąć. Pomocą w tym może być rozeznanie w świetle słowo Boże, które pomaga właściwie osądzić myśli i pragnienia naszego serca.

Myśl papieża Franciszka

Duch Ewangelii wymaga stylu życia poważnego, ale radosnego, trudnego, naznaczonego uczciwością, szczerością, szacunkiem dla innych i dla ich godności, obowiązkowością. To jest właśnie przebiegłość chrześcijańska! (Anioł Pański, 18.09.2016).

Tomek2349 CME Oczyść Serce me!

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg