Refleksja na dziś

Poniedziałek 22 lutego 2021

Czytania » Szczere wyznanie

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie? Mt 16

Jezus wysłuchuje odpowiedzi uczniów na zadane przez Niego pytanie, jednak nie zadawala się nimi. I zwraca się do nich z bardziej prywatnym pytaniem. Chce osobistej odpowiedzi, którą w imieniu pozostałych udziela Piotr – ‘Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego’. To pewne wyznanie wiary, kiedyś zaprowadzi Piotra, jak jego Mistrza, na krzyż. Choć po drodze będzie musiał stawić czoła swoim słabościom.

Jezus także i do mnie osobiście kieruje pytanie, za Kogo mnie uważasz, Kim dla ciebie jestem? Czy noszę w sobie taką pewność, jaką miał Piotr? Jeśli nawet udzieliłabym podobnej odpowiedzi, to czy prawdziwie bym się z nią utożsamiała? Jeśli nie, to jeszcze długa przede mną droga. Bo, choć, podobnie, jak Piotr nie jestem wolna od słabości, to osiągnięcie celu, jakim jest całkowite oddanie się Bogu jest jeszcze dalekie. Póki moje deklaracje przywiązania do Boga nie będą miały potwierdzenia w mojej codzienności, póty nie będą one wyrazem mojej wiary.

Aleksandra Kozak

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg