Refleksja na dziś

Sobota 22 maja 2021

Czytania » Moje życie

Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie? J 21

Nie wiem, dlaczego Piotra nagle zainteresowała przyszłość Jana, że o nią spytał Jezusa. On jednak uświadomił mu, że ta wiedza nie jest mu do niczego potrzebna. Wyraźnie wskazał swoim „Pójdź za Mną”, że powinien się zatrzymać i skupić na swoich życiowych zadaniach.

Bywa, że i my zamiast czerpać z tego, czego doświadczamy, co jest naszym udziałem, co piękne, ale i trudne, oglądamy się na innych. Porównujemy się, by udowodnić sobie, że jesteśmy lepsi, albo, że w życiu mamy trudniej. Tymczasem każdy z nas ma swoje zadania do spełnienia tam, gdzie przyszło nam żyć. Dla Boga niczyje życie nie jest lepsze lub gorsze. On chce, byśmy we własnej sytuacji odnaleźli Boże piękno.  Skupiając się na innych, możemy nie zauważyć wspaniałości swojego życia, powołania.

Wspólnota Ducha Bożego Mówisz mi/You Say Lauren Daigle/Exodus15 PL

Aleksandra Kozak

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg