Refleksja na dziś

Czwartek 29 kwietnia 2021

Czytania » Chodzący w światłości

Dobra Nowina: Krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Dobra Nowina: Bóg odpuszcza grzechy i oczyszcza z wszelkiej nieprawości.

Dobra Nowina: mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.

Chodzący w światłości nie oznacza nie potykający się, nieskalany, wręcz idealny. Chodzący w światłości zawsze wie, gdzie szukać ratunku. Gdy mądry i roztropny kalkuluje, rozważa za i przeciw, próbuje się prześlizgnąć, błyszcząc słowem ukryć swą słabość, on, ewangelijny prostaczek, zawsze dostrzega w świetle wyciągniętą na ratunek rękę.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reklama

Reklama