Refleksja na dziś

Sobota 1 maja 2021

Czytania » Dzieła świadczą o Mnie

„Wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła”. Jego dzieła w nas:

- chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni;
- Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni;
- Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni.

Jak Ojciec „ukrył się” w dziełach Syna, by w Nim objawić swoją chwałę, tak Syn „ukrył się” w znakach wody, nakładanych rąk, chleba i wina”, by nas przyprowadzić do Ojca. Byśmy stali się jakby „pierwocinami Jego stworzeń”, odblaskiem „chwały Jego majestatu”. By dać nam życie „w obfitości”.

A my, w tajemniczy ale i realny sposób oczyszczeni, odrodzeni i odkupieni, napełnieni „wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie”, każdego dnia stawali się „światłością dla pogan (…) zbawieniem aż po krańce ziemi”.

Innych znaków nie będzie. Innych dzieł nie będzie.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reklama

Reklama