Refleksja na dziś

Czwartek 20 maja 2021

Czytania » Ze świata?

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. J 17

Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy wiedząc, że świat nie łatwo przyjmie Boga, że będą trudności w Jego poznaniu, z ufnością mówi o tych, którym objawił swoją miłość. O tych, którzy w nią całkowicie uwierzą i będą mieć siłę, by przekazywać ją innym i obdarowywać nią świat.

Do których ludzi mogę siebie zaliczyć? Do tych ze ‘świata’, czy tych, w których obecna jest miłość objawiona przez Chrystusa? Trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Trzeba mi wpierw dogłębnie spojrzeć na własne postępowanie, zrobić rachunek sumienia, by dostrzec to, ile i  jakie owoce w moim życiu przynosi moja wiara. Czy potrafię z ufnością i radością przyjmować przeciwności życia, odważnie przyznawać się do Jezusa? A w trudach i cierpieniach odnajdywać Go? Czy szukam Bożej woli i ufam, że 'wszystko jest łaską'?

 

Jak Berejczycy Po prostu z Jezusem żyć

Aleksandra Kozak

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg