Refleksja na dziś

Niedziela 2 maja 2021

Czytania » Z Nim i w Nim

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity (J 15, 4a. 5b).

Jezus jest nieodzownym źródłem życia i mocy dla swoich uczniów: „beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Uczeń żyjący w komunii z Jezusem jest latoroślą, która trwa w krzewie. I jest wezwany do posłuszeństwa Ojcu, na wzór Jego Syna. Ojciec niebieski doglądał i dogląda uczniów Jezusa – oczyszcza ich swoim słowem, które przyjęli i któremu są posłuszni. Komunia z Panem uzdalnia Jego uczniów do składania próśb przed Ojcem, z ufnością, że ich modlitwy się spełnią. Chodzi o to, żeby modlić się o spełnienie woli Bożej w świecie i w naszym życiu.

Uczeń, który nie trwa w komunii z Jezusem, jest odcięty od źródła życia duchowego. Dlatego sam z siebie nie owocuje, a więc nie pełni czynów miłosierdzia i w ten sposób usycha. Nie uświęca też świata i samego siebie. Stąd Ojciec odetnie go od krzewu.

Zadanie dla każdego z nas to stawać się żywą ikoną Jezusa w świecie przez promieniowanie miłością.

Myśl papieża Franciszka

Dynamizm miłości człowieka wierzącego nie jest owocem strategii, nie wynika z aspektów społecznych czy ideologicznych, ale ze spotkania z Jezusem i trwania w Jezusie (Regina Coeli, 29.04.2018).

Chór Akademicki Karmelici Kraków Hymn wielkanocny

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama