Refleksja na dziś

Wtorek 13 lipca 2021

Czytania » Biada

Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido!

Jak to było? Komu wiele dano od tego wiele wymagać się będzie. Ludziom w tych miejscowościach wiele dano. Byli świadkami wielu cudownych wydarzeń. Mimo to ich serca pozostały zatwardziale....

A św. Paweł napisał, że nawet gdyby miał dzięki swojej wierze nie wiadomo jakie charyzmaty, a nie miał miłości, to byłby niczym. Bo można niby wierzyć, ale serce mieć nieskore do odrzucenia zła; serce mieć zatwardziałe....

Tylu łask doświadczyłem. Jak wygląda odpowiedź, którą Jezusowi dałem?

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama