Refleksja na dziś

Środa 28 lipca 2021

Czytania » Wpatrzeni w Oblicze

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem (Wj 34,29).

Mojżesz, który spotykał się z Jahwe, promieniował Bogiem. Jego twarz odbijała blask Bożego Oblicze. Przemiana zewnętrzna była widocznym znakiem tego, co dokonało się we wnętrzu Mojżesza. Spotkanie z Bogiem, które określamy mianem modlitwy, jest czasem przemiany serca. Stąd ważne, by wejść w ciszę, pozostać sam na sam z Bogiem i dzięki mocy Jego łaski wyjść przemienionym.

„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca” (MV 1). A Jego Oblicze najpełniej ukazuje się w Eucharystii, gdy kapłan unosi konsekrowaną hostię. Przedłużeniem tego spotkania jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Ona pokazuje, że wiara stanowi Boże zaproszenie na dziś i na jutro, aby stawać się świadkami Boga w świecie. „Nasze świadectwo byłoby jednak niedopuszczalnie ubogie, gdybyśmy my sami jako pierwsi nie byli tymi, którzy kontemplują oblicze Chrystusa” (NMI 16).

Lednica2000 Lednica2000 - Ukaż mi Panie swą twarz

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama