Refleksja na dziś

Poniedziałek 11 października 2021

Czytania » Znak

Słysząc Ewangelia najczęściej myślimy o przykazaniu miłości, błogosławieństwach, Kazaniu na Górze, o tym wszystkim, czego Jezus nauczał i czego wymaga od swoich uczniów.

Tymczasem ani przykazanie miłości, ani błogosławieństwa, ani Kazanie na Górze, nie jest Ewangelią. Dobrą Nowiną jest Jezus. Znak Jonasza. Ustanowiony „według Ducha świętości pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych” po to, byśmy nie na dziś i jutro, ale na wieki, mogli być przyjaciółmi Boga.

Bez Niego, bez zanurzenia w Nim przez sakramenty Kościoła, bez żywej więzi jaką sprawia stawanie się Nim poprzez Komunię eucharystyczną, cała reszta sprowadza się do pobożnego chciejstwa.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama