Refleksja na dziś

Piątek 11 kwietnia 2014

Czytania » Po stronie ubogich

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców” (Jr 20,13).

Szczególne miejsce  w sercu Bożym zajmują ubodzy. Także ci, którzy po ludzku mają poczucie przegranej, jak w przypadku cierpiącego proroka Jahwe.

Ubóstwo może mieć charakter wyzwalający i ubogacający, jak pokazał Jezus. Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2014 przypomniał, że ubóstwem jest „sposób, w jaki Jezus nas kocha, w jaki staje się naszym bliźnim […] Tym, co daje nam prawdziwą wolność, prawdziwe zbawienie i prawdziwe szczęście, jest Jego miłość współczująca, tkliwa i współuczestnicząca”.

Chcąc stawać się ubogim mam naśladować Jezusa, który bezgranicznie ufał Ojcu, szukał tylko Jego woli i Jego chwały. To uchroni mnie przed zwątpieniem w Bożą miłość i czułość. I pomoże zrozumieć, że Bóg stoi zawsze po stronie tych, którzy Mu ufają i w Nim pokładają nadzieję.

 

Miłuję Cię, Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu.
Boże, skalo moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono (Ps 18,2-3).

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński
 

Ewa Świderska Ukojenie TGD

Piątek 5. tygodnia Wielkiego Postu

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama